MENU
Tak pierwotnie wyglądał budynek dawnych koszar w Jeleniej Górze. W 1787 r. powstała tu rafineria cukru produkowanego z trzciny cukrowej (jedna z trzech na Śląsku - obok Głogowa i Wrocławia) wg projektu C.G. Lanhansa. Przetrwała do 1857 r. wyparta przez cukrownie pozyskujące cukier z buraków cukrowych. Po przebudowie w latach 1861-1863 w budynkach po rafinerii założono koszary wojskowe (wcześniej żołnierze kwaterowali w domach prywatnych co było wielką uciążliwością dla przyjmujących ich mieszkańców miasta). [Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa]

Dodał: TW40° - Data: 2010-10-06 20:21:18 - Odsłon: 2765
Lata 1787-1800


Jak podaje studium historyczne:
"Zespół budynków ul. Obrońców Pokoju nr 10, mur., 1788, przebudowane i rozbudowane na koszary 1858. Dawniej rafineria cukru, od 1858 Waldersee Kaserne, ob. budynki szkolne. W zespole dawny magazyn prochu.
> Zalecenia konserwatorskie:
- zachować jednolity charakter architektury zespołu,
- zachować rzut, bryłę, formę dachu,
- zachować układ pomieszczeń wszystkich kondygnacji,
zachować klatkę schodową,
- zachować układ i wystrój elewacji: portale kamienne, opaski okienne, boniowanie, konstrukcja szachulcowa w wieży zegarowej, ryzalit,
- zachować sklepienia,
- zachować podziały stolarki okiennej i stolarkę drzwi,
- zachować bramę wjazdową."
Obecnie mieszczą się tu zespoły szkół mechanicznych i chemicznych, oraz Liceum Ogólnokształcące nr 3.
Ważnym elementem zdobniczym była dostawiona w 1863 r. brama z dwoma furtami po bokach, z ozdobnymi kartuszami herbowymi na filarach. Były to pozostałości przeniesionej tu Bramy Wojanowskiej. W 1998 r. zrekonstruowano ją i przeniesiona na dawne miejsce obok kościoła św. Anny. Pomnik Grafa von Waldersee

 • /foto/5046/5046937m.jpg
  1880
 • /foto/6288/6288641m.jpg
  1895
 • /foto/133/133109m.jpg
  1898 - 1900
 • /foto/3750/3750981m.jpg
  1899
 • /foto/305/305400m.jpg
  1900
 • /foto/6424/6424864m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/359/359681m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/5039/5039574m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/4729/4729172m.jpg
  1900 - 1906
 • /foto/213/213267m.jpg
  1901 - 1905
 • /foto/6895/6895455m.jpg
  1903
 • /foto/17/17125m.jpg
  1904
 • /foto/272/272428m.jpg
  1905
 • /foto/4312/4312995m.jpg
  1905 - 1908
 • /foto/225/225801m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/6297/6297042m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/207/207001m.jpg
  1908
 • /foto/226/226918m.jpg
  1908
 • /foto/433/433969m.jpg
  1908
 • /foto/5020/5020482m.jpg
  1908
 • /foto/5446/5446948m.jpg
  1908
 • /foto/6080/6080764m.jpg
  1908
 • /foto/6215/6215338m.jpg
  1908
 • /foto/3602/3602655m.jpg
  1909
 • /foto/3874/3874193m.jpg
  1910
 • /foto/161/161884m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/224/224569m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/3784/3784393m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/3784/3784398m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/5936/5936823m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/94/94730m.jpg
  1911
 • /foto/396/396393m.jpg
  1911
 • /foto/94/94734m.jpg
  1911 - 1918
 • /foto/6429/6429024m.jpg
  1911 - 1918
 • /foto/6813/6813673m.jpg
  1912
 • /foto/4084/4084926m.jpg
  1914
 • /foto/6257/6257872m.jpg
  1914
 • /foto/42/42402m.jpg
  1915
 • /foto/164/164805m.jpg
  1915
 • /foto/440/440958m.jpg
  1915
 • /foto/3813/3813609m.jpg
  1915
 • /foto/5025/5025170m.jpg
  1915
 • /foto/6743/6743369m.jpg
  1915
 • /foto/6843/6843551m.jpg
  1915
 • /foto/20/20561m.jpg
  1920
 • /foto/128/128578m.jpg
  1920
 • /foto/128/128580m.jpg
  1920
 • /foto/5438/5438352m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/4024/4024799m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/7061/7061865m.jpg
  1936
 • /foto/5213/5213798m.jpg
  1965
 • /foto/36/36932m.jpg
  2005
 • /foto/37/37165m.jpg
  2005
 • /foto/37/37167m.jpg
  2005
 • /foto/37/37168m.jpg
  2005
 • /foto/37/37170m.jpg
  2005
 • /foto/37/37171m.jpg
  2005
 • /foto/37/37172m.jpg
  2005
 • /foto/174/174252m.jpg
  2007
 • /foto/349/349628m.jpg
  2010
 • /foto/349/349639m.jpg
  2010
 • /foto/349/349641m.jpg
  2010
 • /foto/3530/3530406m.jpg
  2010
 • /foto/5566/5566047m.jpg
  2012
 • /foto/3750/3750983m.jpg
  2013
 • /foto/3750/3750987m.jpg
  2013
 • /foto/5019/5019582m.jpg
  2014
 • /foto/5572/5572839m.jpg
  2015
 • /foto/5322/5322634m.jpg
  2015
 • /foto/5333/5333960m.jpg
  2015
 • /foto/5340/5340559m.jpg
  2015
 • /foto/5692/5692312m.jpg
  2015
 • /foto/5712/5712034m.jpg
  2015
 • /foto/6529/6529696m.jpg
  2016
 • /foto/6585/6585270m.jpg
  2017
 • /foto/7022/7022121m.jpg
  2018

Internet (źródło w likwidacji)

Poprzednie: Pod Złotym Mieczem Strona Główna Następne: Zabobrze


Maciej Cieślak | 2010-10-06 20:40:45
?
Virzzz - Administrator | 2010-10-06 20:49:57
Tutaj precyzyjniejsza datacja ale fakt - jedno wystarczy :))
TW40 | 2010-10-06 21:51:31
Nie udała mi się podmiana (widocznie trzeba dłuższy czas odczekać...) to dałam drugie...