MENU
Pałac Römischa w Cieplicach

Dodał: fanpage_janowice_wielkie° - Data: 2019-06-11 22:55:03 - Odsłon: 68
Rok 1920


Pałac Römischa, ob. hotel uzdrowiskowy, ul. Jagiellońska 2. Wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. 1138 z dn. 10.10.1964 r.
Murowany, tynkowany, dwukondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem, nakryty dachem mansardowym, ceramicznym; bryła trójskrzydłowa.
Zbudowany (wg H. Dziurli z wykorzystaniem murów wcześniejszej budowli) w 1730 r. Fundator pałacu nie jest znany. Prawdopodobnie inicjatorem budowy była działająca na terenie Cieplic i Malinnika dla kupiecka rodzina J. Römischa (inicjały fundatora wkomponowane w kratę nadświetla portalu i na sklepieniu na parterze). Budowla reprezentuje dojrzałą fazę baroku z elementami rokoka; wykonanie projektu przypisywane architektowi K. Jentschowi (wg G. Grundmanna). Z czasów budowy zachował się wystrój elewacji, sklepienia i stropy wnętrz. Na początku XIX w. pałac sprzedany został rodzinie Schaffgotschów. W swojej monografii Cieplic z 1830 r. J. Bergemann nazywa budowlę hrabiowskim domem z pokojami gościnnymi, który wcześniej (zapewne na początku XIX w.) użytkowany był jako wdowi pałac dla członków rodziny Schaffgotschów.
W publikacjach niemieckich z drugiej połowy XIX w. pałac był nazywany także Ziethenschloss, od nazwiska pruskiego generała, hrabiego Ziethena (1777 1848), zasłużonego dla Prus w wojnie z Napoleonem. Ziethen był spokrewniony z rodziną Schaffgotschów. Wg Bergemanna Leopold Schaffgotsch (ur. 1793 r.) ożenił się w 1821 r. z Józefiną, córką generała. Maria Ernestyna Schaffgotsch wyszła za mąż w 1828 r. za Leopolda Ziethena. Generałowi, który wraz z rodziną przez jakiś czas mieszkał w pałacu przy ob. ul. Jagiellońskiej, wystawiono po jego śmierci w 1848 r. grobowiec z pomnikiem w okolicach obecnego Dworca Cieplice Orle (ob. teren w okolicach ul. Orlej). W grobowcu tym w 1909 r. pochowano także generała von Schlichtynga, krewnego Ziethena. Relikty grobowca istniały jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w.
W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. właścicielem pałacu był stolarz i jednocześnie właściciel zakładu pogrzebowego w Cieplicach, Oswald Birke, który pomieszczenia pałacu wynajmował kuracjuszom. Zapewne w tym czasie przeprowadzono następujące prace budowlane: do skrzydła północnego dobudowano aneks piwniczny, przestrzeń pomiędzy skrzydłami zamknięto szklanym dachem z werandą, pokrycie dachu z gonta zamieniono na łupek, przebudowano lukarny w dachu, przed fasadą zainstalowano żelazne ogrodzenie ozdobne, w oknach wymieniono stolarkę, wymieniono drewniane stopnie schodów głównej klatki schodowej a jej ściany przesłonięto boazerią.
Po 1945 r. pałac użytkowany początkowo przez szkołę muzyczną, następnie przez wiele lat pozbawiony użytkownika, niszczał. W latach sześćdziesiątych XX w. przejęty został przez zarząd uzdrowiska, który umieścił w części pomieszczeń magazyn materiałów budowlanych. Około 1970 r. użytkowanie pałacu przyznano Stoczni Gdańskiej, która po remoncie przeznaczyła go na hotel sanatoryjny pod nazwą Królowa Marysieńka Sobieska. W czasie remontu usunięto żelazne (z 1 ćw. XX w.) ogrodzenie przed fasadą a portal główny poprzedzono schodami zewnętrznymi, wcześniejszą stolarkę okien zastąpiono współczesną, bezstylową.

 • /foto/5283/5283932m.jpg
  1745
 • /foto/19/19738m.jpg
  1890
 • /foto/19/19739m.jpg
  1890
 • /foto/216/216644m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/5401/5401004m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/6942/6942300m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/3441/3441943m.jpg
  1900 - 1930
 • /foto/5246/5246415m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/6196/6196999m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/6841/6841133m.jpg
  1905 - 1914
 • /foto/7000/7000409m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/5918/5918331m.jpg
  1910 - 1925
 • /foto/7203/7203487m.jpg
  1910 - 1925
 • /foto/177/177596m.jpg
  1920 - 1923
 • /foto/7370/7370610m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/96/96416m.jpg
  1930
 • /foto/138/138656m.jpg
  1964
 • /foto/138/138658m.jpg
  1964
 • /foto/5867/5867693m.jpg
  1979
 • /foto/433/433388m.jpg
  1984
 • /foto/5871/5871174m.jpg
  1985
 • /foto/6928/6928472m.jpg
  1997
 • /foto/48/48359m.jpg
  2005
 • /foto/66/66980m.jpg
  2005
 • /foto/102/102653m.jpg
  2006
 • /foto/186/186999m.jpg
  2007
 • /foto/187/187035m.jpg
  2007
 • /foto/368/368611m.jpg
  2008
 • /foto/368/368191m.jpg
  2011
 • /foto/5064/5064940m.jpg
  2013
 • /foto/5064/5064943m.jpg
  2013
 • /foto/5064/5064949m.jpg
  2013
 • /foto/5069/5069648m.jpg
  2013
 • /foto/5069/5069654m.jpg
  2013
 • /foto/4475/4475605m.jpg
  2014
 • /foto/7467/7467825m.jpg
  2018

Zbiory prywatne

Poprzednie: Dom Studenta Sublokator Strona Główna Następne: Centrum Szkolenia Kierowców LOK (d. restauracja Felsenkeller)