MENU
Pierwsza legalna manifestacja wolnościowa pod flagami Solidarności. Fot. Tadeusz Olszewski

Dodał: Muzeum_Sentymentów_Kowary° - Data: 2024-02-02 21:04:47 - Odsłon: 81
01 maja 1989


Za studium historycznym:
"Kościół par. p.w. św. św. Erazma i Pankracego
Wzmiankowany w 1288 r., odbudowany po pożarze z 1303 r., obecna budowla z ok. 1380 r. i I tercji XV w., po pożarach odbudowany w l. 1550/1552, 1662. Wpisany do rejestru zabytków nr 83 dnia 29.03.1949 r.
> Zalecenia konserwatorskie:
- zachowaniu podlega rzut, bryła kościoła wraz z wszystkimi kaplicami, aneksem, wieżą,
- zachować formę zadaszenia nawy, prezbiterium, aneksów, hełm wieży, utrzymać materiał pokrycia,
- zachować kompozycje wszystkich elewacji, wykroje okien,
- bezwzględnemu zachowaniu podlega kamienny i metaloplastyczny wystrój elewacji (plakiety, portale, epitafia, obramienia okienne, kraty, rzeźby itp.),
- zachować historyczną stolarkę drzwi, przeszklenie okien,
- zachować bezwzględnie dyspozycję wnętrza kościoła ze wszystkimi sklepieniami i wyposażeniem,
- wymagane badania architektoniczne i archeologiczne poprzedzające remont lub naprawy w tym naprawy i remontu najbliższego otoczenia,
- ochronie podlega zagospodarowanie pl. Kościelnego wraz z nawierzchnią brukową."

Kamienna trójnawowa i dziewięcioprzęsłowa bazylika z wydzielonym prezbiterium i okazałą więżą (56,5 m. wysokości) w części zachodniej.
Okazały kościół parafialny św. Erazma i Pankracego powstał w latach 1380-1430, przy czym ok. 1400 r. gotowe już było prezbiterium i zewnętrzne mury korpusu. Nieco później powstaje sklepienie sieciowe nawy głównej i prezbiterium. W XVIII w. gotycki kościół farny znajdował się w rękach jezuitów którzy przeprowadzili barokizację jego wnętrza. Znakomity ołtarz główny w latach 1713-1719 wykonał śląski rzeźbiarz doby baroku Thomas Weissfeldt.

 • /foto/6697/6697596m.jpg
  1747
 • /foto/411/411531m.jpg
  1765
 • /foto/68/68535m.jpg
  1870
 • /foto/18/18431m.jpg
  1890
 • /foto/227/227668m.jpg
  1898 - 1902
 • /foto/4094/4094775m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/4365/4365444m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/7440/7440540m.jpg
  1906
 • /foto/4448/4448771m.jpg
  1910 - 1918
 • /foto/5577/5577584m.jpg
  1911
 • /foto/327/327075m.jpg
  1912
 • /foto/452/452612m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/7223/7223019m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/326/326832m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/130/130742m.jpg
  1923
 • /foto/429/429678m.jpg
  1928 - 1937
 • /foto/5958/5958992m.jpg
  1929
 • /foto/9390/9390331m.jpg
  1929
 • /foto/225/225270m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/6787/6787846m.jpg
  1930 - 1938
 • /foto/260/260942m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/3833/3833387m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/7887/7887773m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/9415/9415039m.jpg
  1933
 • /foto/5091/5091889m.jpg
  1938
 • /foto/6855/6855290m.jpg
  1949
 • /foto/103/103359m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/15/15963m.jpg
  1988
 • /foto/21/21140m.jpg
  1997
 • /foto/15/15968m.jpg
  1998
 • /foto/15/15972m.jpg
  2000
 • /foto/15/15973m.jpg
  2000
 • /foto/15/15974m.jpg
  2000
 • /foto/15/15969m.jpg
  2000
 • /foto/15/15971m.jpg
  2000
 • /foto/21/21765m.jpg
  2000
 • /foto/15/15970m.jpg
  2000
 • /foto/19/19526m.jpg
  2002
 • /foto/327/327417m.jpg
  2003
 • /foto/15/15975m.jpg
  2003
 • /foto/15/15980m.jpg
  2004
 • /foto/26/26759m.jpg
  2004
 • /foto/30/30056m.jpg
  2005
 • /foto/30/30915m.jpg
  2005
 • /foto/34/34950m.jpg
  2005
 • /foto/34/34952m.jpg
  2005
 • /foto/35/35031m.jpg
  2005
 • /foto/36/36544m.jpg
  2005
 • /foto/40/40195m.jpg
  2005
 • /foto/99/99818m.jpg
  2006
 • /foto/99/99819m.jpg
  2006
 • /foto/99/99820m.jpg
  2006
 • /foto/99/99827m.jpg
  2006
 • /foto/197/197148m.jpg
  2007
 • /foto/216/216495m.jpg
  2008
 • /foto/333/333027m.jpg
  2010
 • /foto/334/334470m.jpg
  2010
 • /foto/3923/3923283m.jpg
  2013
 • /foto/3923/3923295m.jpg
  2013
 • /foto/4150/4150483m.jpg
  2013
 • /foto/4851/4851991m.jpg
  2014
 • /foto/4895/4895751m.jpg
  2014
 • /foto/4895/4895752m.jpg
  2014
 • /foto/4895/4895753m.jpg
  2014
 • /foto/4895/4895754m.jpg
  2014
 • /foto/4895/4895755m.jpg
  2014
 • /foto/4897/4897079m.jpg
  2014
 • /foto/4897/4897080m.jpg
  2014
 • /foto/5256/5256797m.jpg
  2015
 • /foto/5712/5712030m.jpg
  2015
 • /foto/6456/6456829m.jpg
  2017
 • /foto/6616/6616514m.jpg
  2017
 • /foto/6735/6735016m.jpg
  2017
 • /foto/6757/6757585m.jpg
  2017
 • /foto/6775/6775333m.jpg
  2017
 • /foto/6858/6858348m.jpg
  2017
 • /foto/7353/7353047m.jpg
  2018
 • /foto/9253/9253388m.jpg
  2021
 • /foto/9253/9253389m.jpg
  2021
 • /foto/9253/9253529m.jpg
  2021
 • /foto/9254/9254160m.jpg
  2021
 • /foto/9359/9359016m.jpg
  2021
 • /foto/10628/10628151m.jpg
  2023

Muzeum Sentymentów w Kowarach

Poprzednie: ul. 1 Maja Strona Główna Następne: ul. 1 Maja